kontakt@akademialiderow.edu.pl 519793767

Regulamin Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów

 

Wiadomości ogólne

§1

Organizatorem PAAL jest Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości z siedzibą w Katowicach wespół z Language of Liberty Institute oraz Goldwater Institute z siedzibą w Phoenix, w Stanach Zjednoczonych.

§2

Celem kursów Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów jest:

1) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych,
2) poszerzenie wiadomości potrzebnych osobom zaangażowanym w życie społeczne i polityczne,
3) wykształcenie charyzmatycznych liderów, gotowych do podjęcia nowych wyzwań
4) zapoznanie z ideami wolnego rynku, ograniczonej roli rządu i odpowiedzialności za własny los

§3

Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji, programu oraz przebiegu kursów.

Zasady organizacji

§4

Kursy Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów trwają jeden semestr, tj. 3-4 miesiące

§5

Zajęcia odbywają się w trybie wirtualnym. Kursanci mają dostęp do wszystkich materiałów wykładowych (nagrań audio i video, prezentacji, lektur i innych pomocy naukowych) za pomocą specjalnej platformy e-learningowej.

Przebieg rekrutacji

§6

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są drogą elektroniczną, poprzez stronę www.akademialiderow.edu.pl, w zakładce „Rekrutacja”. Uczestnicy informowani są o przyjęciu do Akademii w ciągu 4 dni roboczych od złożenia aplikacji.

§7

1. Uczestnik ma do wyboru

a) Kurs standardowy: osoby decydujące się na uczestnictwo w naszym standardowym kursie będą śledzić zajęcia poprzez zapis video, umieszczony na platformie edukacyjnej. Zapis wizualny będzie do obejrzenia dla uczestników w dowolnym momencie, nie będą to transmisje „na żywo”. Słuchacze „wirtualni”  będą w kontakcie z wykładowcami poprzez pocztę elektroniczną.

b) dodatkowe kursów fakultatywne: zaawansowanego kursu ekonomii, ekonomii dla zielonych oraz prawa dla zielonych. Kursy dostępne będą również w trybie on-line.

§8

1. Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
1) wypełnienie i wysłanie zgłoszenia online,
2) pozytywne przyjęcie zgłoszenia przez organizatora w formie wiadomości e-mail,
3) uiszczenie opłaty za kurs

Ogólny zarys programu Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów

§9

1. Kurs zasadniczy dzieli się na cztery moduły:

 • Komunikację Społeczną
 • Filozofię Polityki
 • Ekonomię Wolnego Rynku
 • Etykę Gospodarczą

2. Dodatkowo uczestnicy mogą wykupić udział w zajęciach fakultatywnych:

 • ekonomia na poziomie zaawansowanym
 • ekonomia dla zielonych
 • prawo dla zielonych

Korzyści z kursów

§ 10

Wyłonieni na podstawie wyników egzaminów i znajomości języka angielskiego (kurs standardowy) najlepsi absolwenci Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów  zostaną nagrodzeni:

 • w pełni opłaconym (dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie) stażem w Goldwater Institute w Phoenix
 • w pełni opłaconym (dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie) stażem w Leadership Institute w Arlington
 • stypendium pokrywającym całość kosztów studiów MBA w Executive Academy of Scottsdale
 • stażem w Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości
 • bezpłatnym udziałem w obozie Liberty English Camp
 • bezpłatnym udziałem w letnim seminarium CATO University w Waszyngtonie
 • stypendium pokrywającym znaczną część kosztów udziału  w letnim seminarium „Liberty Seminar” na Słowenii
 • stypendium pokrywającym znaczną część kosztów wyjazdu na American Institute on Political and Economic Systems – prestiżową szkołę letnią w Pradze