Regulamin

Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów

Wiadomości ogólne

§1

Organizatorem głównym Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów (w skrócie: PAAL) jest Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości z siedzibą w Katowicach. Współorganizatorami PAAL są: Goldwater Institute z siedzibą w Phoenix (USA), Scope Investments Limited z siedzibą w Port Louis (Mauritius) oraz Stowarzyszenie KoLiber z siedzibą w Warszawie.

§2

Celem kursów Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów jest:

 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych młodych ludzi,
 2. Przekazywanie wiedzy potrzebnej osobom zaangażowanym w życie społeczne i polityczne,
 3. Wykształcenie charyzmatycznych liderów, gotowych do podjęcia nowych wyzwań,
 4. Zapoznanie z ideami wolnego rynku, ograniczonej roli rządu i odpowiedzialności za własny los.

§3

Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji, programu oraz przebiegu kursów.

Zasady organizacji

§4

Kursy Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów trwają jeden semestr, każdy kurs przeprowadzany jest zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie.

§5

Zajęcia odbywają się w trybie rzeczywistym (kurs Grassroots Leadership Academy oraz kurs Wystąpień Publicznych) oraz wirtualnym (kurs podstawowy on-line). Kursanci uczestniczący w trybie podstawowym on-line mają dostęp do wszystkich materiałów wykładowych (nagrań audio i video, prezentacji, lektur i innych pomocy naukowych) za pomocą specjalnej platformy edukacyjnej.

Przebieg rekrutacji

§6

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są drogą elektroniczną, poprzez stronę www.akademialiderow.edu.pl, w zakładce „Rekrutacja”. Uczestnicy informowani są o przyjęciu do Akademii w ciągu 4 dni roboczych od złożenia aplikacji. W razie braku informacji należy podjąć kontakt mailowo na kontakt@akademialiderow.edu.pl lub bezpośrednio z Dyrektorem Akademii.

§7

Szkolenia organizowane przez Polsko-Amerykańską Akademię Liderów:

 1. Kurs podstawowy on-line: osoby decydujące się na uczestnictwo w naszym standardowym kursie będą śledzić zajęcia poprzez zapis video, umieszczony na platformie edukacyjnej. Zapis wizualny będzie do obejrzenia dla uczestników w dowolnym momencie, nie będą to transmisje „na żywo”
 2. Kurs Wystąpień Publicznych: uczestnicy tego kursu będą uczestniczyć w weekendowej sesji (sobota-niedziela) w Krakowie
 3. Kurs Grassroots Leadership Academy: uczestnicy tego kursu będą uczestniczyć w weekendowej sesji (sobota-niedziela) w Warszawie.
 4. Dodatkowe kursy fakultatywne: zaawansowanego kursu ekonomii, ekonomii dla zielonych, finansów dla zielonych, prawa dla zielonych oraz przewodnik kampanii samorządowych. Kursy dostępne będą również w trybie on-line.

§8

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 1. wypełnienie i wysłanie zgłoszenia online,
 2. pozytywne przyjęcie zgłoszenia przez organizatora w formie wiadomości e-mail,
 3. uiszczenie opłaty za kurs w wyznaczonym terminie.

Korzyści z kursów

§ 10

Wyłonieni na podstawie wyników egzaminów i znajomości języka angielskiego (wymagana komunikatywność) najlepsi absolwenci Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów zostaną nagrodzeni zgodnie z opisem na podstronie Korzyści.

§ 11

Niektóre nagrody (np. staże, konferencje międzynarodowe) przeznaczone są jedynie dla osób w wieku 18-27 lat. Jest to związane z wymaganiami ich organizatorów. Gdyby zwycięzcą został starszy lub młodszy uczestnik będziemy starać się zaproponować nagrodę zastępczą.

§ 12

Organizator nie ma wpływu na daty, w których odbywają się wydarzenia (staże, konferencje itp) oferowane w ramach nagród. W przypadku, gdy uczestnik nie jest w stanie wziąć udziału w danym wydarzeniu, organizator nie gwarantuje, że uda się znaleźć nagrodę zastępczą.

Zwrot kosztów

§ 13

Zwrócenie kosztów kursu w wysokości 100% wpłaty może mieć miejsce wyłącznie w momencie, w którym organizatorzy odwołają kurs. W przypadku niepojawienia się uczestnika na kursie, wpłacone pieniądze nie zostaną zwrócone.

§ 14

Każdy z kursów podstawowych może zostać odwołany do tygodnia poprzedzającego jego rozpoczęcie.

§ 15

Każdy z Uczestników może wycofać się z udziału w PAAL do 14 dni od planowanej daty rozpoczęcia kursu – w takim wypadku, zwrócone mu zostanie 80% kosztów.

Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Przetwarzanie danych

 1. Dane zbierane są w celu umożliwienia zapisu na szkolenie i zawarcia umowy z administratorem.
 2. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 pkt.1 lit b) i c) Rozporządzenia 2016/679.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i wzięcia udziału w szkoleniu. Brak podania danych uniemożliwi jej zawarcie.
 4. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych poprzez serwis www.akademialiderow.edu.pl jest Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu przy ul. Asnyka 6, 40-696 Katowice. Możesz się z nami skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres: spendel@fundacjawip.org.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, księgowości oraz newslettera.