kontakt@akademialiderow.edu.pl 519793767

Regulamin

 

Regulamin Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów

Wiadomości ogólne
§1

Organizatorem głównym Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów (w skrócie: PAAL) jest Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości z siedzibą w Katowicach.

§2
Celem kursów Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów jest:

1) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych młodych ludzi,
2) przekazywanie wiedzy potrzebnej osobom zaangażowanym w życie społeczne i polityczne,
3) wykształcenie charyzmatycznych liderów, gotowych do podjęcia nowych wyzwań,
4) zapoznanie z ideami wolnego rynku, ograniczonej roli rządu i odpowiedzialności za własny los.

§3
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji, programu oraz przebiegu kursów.

Zasady organizacji
§4

Kursy Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów trwają jeden semestr, każdy kurs przeprowadzany jest zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie.

§5

Zajęcia odbywają się w trybie wirtualnym (kurs podstawowy on-line). Kursanci uczestniczący w trybie podstawowym on-line mają dostęp do wszystkich materiałów wykładowych (nagrań audio i video, prezentacji, lektur i innych pomocy naukowych) za pomocą specjalnej platformy edukacyjnej.

Przebieg rekrutacji
§6

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są drogą elektroniczną, poprzez stronę www.akademialiderow.edu.pl, w zakładce „Rekrutacja”. Uczestnicy informowani są o przyjęciu do Akademii w ciągu 4 dni roboczych od złożenia aplikacji. W razie braku informacji należy podjąć kontakt mailowo na kontakt@akademialiderow.edu.pl lub bezpośrednio z Dyrektorem Akademii.

§7
1. Szkolenia organizowane przez Polsko-Amerykańską Akademię Liderów:

a) Kurs podstawowy on-line: osoby decydujące się na uczestnictwo w naszym standardowym kursie będą śledzić zajęcia poprzez zapis video, umieszczony na platformie edukacyjnej. Zapis wizualny będzie do obejrzenia dla uczestników w dowolnym momencie, nie będą to transmisje „na żywo”.

§8
1. Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
1) wypełnienie i wysłanie zgłoszenia online,
2) pozytywne przyjęcie zgłoszenia przez organizatora w formie wiadomości e-mail,
3) uiszczenie opłaty za kurs w wyznaczonym terminie.

 

Korzyści z kursów
§ 10

Wyłonieni na podstawie wyników egzaminów i znajomości języka angielskiego (wymagana komunikatywność) najlepsi absolwenci Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów zostaną nagrodzeni zgodnie z opisem na podstronie Korzyści.

§ 11

Niektóre nagrody (np. staże, konferencje międzynarodowe) przeznaczone są jedynie dla osób w wieku 18-27 lat. Jest to związane z wymaganiami ich organizatorów. Gdyby zwycięzcą został starszy lub młodszy uczestnik będziemy starać się zaproponować nagrodę zastępczą.

§ 12

Organizator nie ma wpływu na daty, w których odbywają się wydarzenia (staże, konferencje itp.) oferowane w ramach nagród. W przypadku, gdy uczestnik nie jest w stanie wziąć udziału w danym wydarzeniu, organizator nie gwarantuje, że uda się znaleźć nagrodę zastępczą.

Zwrot kosztów
§ 13

Zwrócenie kosztów kursu w wysokości 100% wpłaty może mieć miejsce wyłącznie w momencie, w którym organizatorzy odwołają kurs. W przypadku niepojawienia się uczestnika na kursie, wpłacone pieniądze nie zostaną zwrócone.

§ 14
Każdy z kursów podstawowych może zostać odwołany do tygodnia poprzedzającego jego rozpoczęcie.

§ 15

Każdy z Uczestników może wycofać się z udziału w PAAL do 14 dni od planowanej daty rozpoczęcia kursu – w takim wypadku, zwrócone mu zostanie 80% kosztów.

Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.