kontakt@akademialiderow.edu.pl 519793767
Comment are off

Mateusz Błaszczyk

Studiował filologię polską oraz historię na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył specjalizację edytorsko-wydawniczą, obecnie pracuje jako redaktor językowy i korektor, zajmuje się głównie książkami o tematyce historycznej, konserwatywnej i wolnorynkowej. Redaktor naczelny portalu Obiektywizm.pl poświęconego filozofii Ayn Rand, współorganizator spotkań z przedstawicielami Ayn Rand Institute. Aktywny członek Stowarzyszenia KoLiber, w ramach którego współtworzył projekt historyczny Być Jak i był regionalnym koordynatorem projektu Lekcje Ekonomii dla Młodzieży w Warszawie. Działacz i referent w Klubach Austriackiej Szkoły Ekonomii. Uczestnik pierwszej edycji Projektu Arizona, w czasie którego odbywał staż w organizacji Compact for America. Miłośnik podróży, zwłaszcza po Grecji i Włoszech. Od czasu wizyty w Arizonie – fan Drugiej Poprawki do Konstytucji USA. Interesuje się historią idei i historią gospodarczą, filozofią i ekonomią.

O Authorze