kontakt@akademialiderow.edu.pl 513 013 070
Patryk Hałaczkiewicz
Fakultet przewodnik po kampaniach samorządowych

Pracował jako krajowy koordynator w akcji zmieleni.pl oraz w Ruchu Obywatelskim na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, kandydował na burmistrza Bielawy, a także szefował kampanii prezydenckiej Pawła Kukiza, która zakończyła się bardzo dużym sukcesem (ponad 20%, trzecie miejsce w skali kraju). Obecnie doradza samorządowcom w zakresie PR oraz wizerunku.  Absolwent Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.

Piotr Szefer
Kurs Wystąpień Publicznych

Od 2014 roku spiker Reprezentacji Polski w piłce nożnej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikant radcowski, współautor i instruktor kursu szkoleniowego Polskiego Związku Piłki Nożnej dla spikerów, członek Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, laureat konkursów krasomówczych, specjalizujący się w mowie ciała i pracy głosem w wystąpieniach publicznych.

dr Tomasz Słupik
Polityka (kurs podstawowy)

Doktor politologii, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się historią idei, ze szczególnym uwzględnieniem epoki nowożytnej oraz rosyjskiej myśli społeczno-politycznej XIX i XX wieku. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest przede wszystkim filozofia polityczna. Znawca historii, kultury i współczesnych stosunków narodowościowych na Górnym Śląsku. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych z tej dziedziny. Organizator ogólnopolskich konferencji naukowych koncentrujących się na problematyce współczesnych doktryn politycznych, w tym liberalizmu, a także na ideach: decentralizacji, samorządności i autonomii. Komentator życia politycznego w ogólnopolskich i regionalnych mediach m. in. Dzienniku Zachodnim, Gazecie Wyborczej, TVP, TVP Info, TVN 24, Polsat News, Radiu Katowice, Radiu TOK FM, PAP, miesięczniku „Śląsk” i wielu, wielu innych.

dr Marcin Chmielowski
Ekonomia dla Zielonych, Polityka (kurs podstawowy)

Absolwent politologii (Uniwersytet Jagielloński) i podyplomowych studiów z zakresu bankowości centralnej i polityki pieniężnej (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN). Doktor z zakresu filozofii (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Wiceprezes Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości. W 2014 odbył kwerendę w amerykańskim Instytucie Misesa w Alabamie. Jest także gospodarzem serialu Wolność pod Ostrzałem. Zainteresowania naukowe ogniskuje wokół libertarianizmu ze szczególnym uwzględnieniem jego konsekwentnych odmian.

Marcel Klinowski
Kurs Samorządowy

Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik kampanii wyborczych od 2004 r. na poziomie lokalnym i ogólnopolskim, w tym Kazimierza Marcinkiewicza na Prezydenta m.st. Warszawy (2006), Ryszarda Madziara na Burmistrza Wołomina (2010), Przemysława Wiplera na posła na Sejm RP (2011) oraz Prezydenta m.st. Warszawy (2014) oraz kampanii społecznych m.in.: 500 dni spokoju (2011, monitoring wykonania obietnic wyborczych rządu Donalda Tuska), Zmieniaj Warszawę (2013, w ramach kampanii referendalnej o odwołanie Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz). Szef zespołu ds. transportu Stowarzyszenia „Republikanie”, autor analiz i raportów w zakresu polityki transportowej, nadzoru właścicielskiego nad majątkiem skarbu państwa oraz bezpieczeństwa energetycznego. Miłośnik wolnego rynku, tramwajów i Apple.

Krzysztof Kupczok
Finanse dla Zielonych

Przedsiębiorca, trener i mówca, menadżer i doradca finansowy. W branży finansowej od 2008 roku.  w 2009 roku przeprowadził się do Warszawy gdzie nie znając nikogo, od zera rozkręcił niemal 40 osoby zespół, awansując tym samym na Kierownika Okręgu w Warszawie. Przeprowadził setki rozmów rekrutacyjnych, przeszkolił dziesiątki doradców finansowych i menadżerów. Obecnie jego zadaniem jest rozwijać markę firmy na rynku w Polsce. Jego celem jest podnoszenie świadomości i inteligencji finansowej Polaków, tak by każdy był w przyszłości w stanie podejmować decyzje samemu, a doradca finansowy wystarczył jedynie jako wsparcie merytoryczne, coachingowe, techniczne, oraz związane z formalnościami. Jego dewizą jest prostota oraz jasność przekazu. Poza pracą jego hobby to muzyka, posiada własny zespół muzyczny, w którym pełni rolę dyrygenta. Jest wielkim fanem muzyki filmowej, lubi sport i podróże.

Jakub Bożydar Wiśniewski
Ekonomia (kurs podstawowy)

Współpracownik zarówno polskiego, jak i amerykańskiego Instytutu Ludwiga von Misesa. Publikował artykuły z zakresu ekonomii i filozofii w licznych recenzowanych periodykach akademickich, m.in. w “Independent Review”, “The Quarterly Journal of Austrian Economics”, “New Perspectives on Political Economy”, “Journal of Prices & Markets”, “Libertarian Papers” i „Reason Papers”. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na teorii przedsiębiorczości, ekonomii instytucjonalnej, etyce biznesu i szerszych zależnościach między ekonomią a etyką.

Jacek Kubisz
Ekonomia dla Zaawansowanych

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (ekonomia). Wieloletni współpracownik Instytu Misesa, obecnie pełniący funkcję Młodszego Ekonomisty.Pracuje także jako ekspert ds. gospodarki dla Warsaw Enterprise Institute. Interesuje się ekonomią praw własności i teorią kapitału.

Kamil Rybikowski
Prawo dla Zielonych

Student V roku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Członek Stowarzyszenia KoLiber (były prezes oddziału wrocławskiego tej organizacji). Współpracuje z wieloma organizacjami wolnorynkowymi i konserwatywnymi. Do szczególnych jego zainteresowań należy filozofia polityki oraz proces tworzenia prawa. Prywatnie kibic piłkarski.

dr hab. Dariusz Juruś
Etyka

Wykładowca na Uniwesytecie Jagiellońskim w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (filozofia) i Politechniki Krakowskiej (architektura). Zajmuje się głównie filozofią polityki, w tym libertarianizmem, a także etyką i estetyką. Publikował m.in. w Principiach („Czy Robert Nozick był libertarianinem?”),  Diametrosie („The Neo-Aristotelian Defense of Rights, Or a Minimal State Approach„), Analizie i egzystencji („Wokół własności . Próba uporządkowania stanowisk w filozofii politycznej”)  i Ruchu filozoficznym(„Ekonomiczne i etyczne podstawy libertarianizmu”). Jest autorem książki „W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu”. W 2013 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego na Uniwersytecie Śląskim.

Mateusz Benedyk
Ekonomia dla Zaawansowanych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (stosunki międzynarodowe) i Uniwersytetu Wrocławskiego (historia). Doktorant na Wydziale Nauk Społecznych UWr, redaktor naczelny mises.pl, współautor Kryzys Blogu Instytutu Misesa.