kontakt@akademialiderow.edu.pl 519793767
Adrian Górecki
Kurs Wystąpień Publicznych

Założył pierwsze śląskie biuro językowe PoNaszymu.pl, brał udział w tłumaczeniach m.in. menu telefonów Samsung. Prowadzi firmę GóreckiGroup, która specjalizuje się w szkoleniach z komunikacji. Od lat działa na rzecz poprawy jakości życia pacjentów z rzadkimi chorobami na całym świecie, sam choruje na agammaglobulinemię Brutona.

Tomasz Pułról
Grassroots Leadership Academy

Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, aplikant radcowski przy OIRP w Warszawie. Publicysta, Od 2011 roku pisał m.in. do gazet lokalnych np. „Kurier Słupecki” jak i ogólnopolskich tygodników np. „Wprost”, „Najwyższy Czas” oraz „Nowa Konfederacja”. Ukończył z wyróżnieniem kurs Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. W ramach Projektu Arizona odbył kurs dotyczący ekonomii, polityki i historii Stanów Zjednoczonych na Arizona State University, był także stażystą w kancelarii adwokackiej w Phoenix. Od wielu lat związany z sektorem organizacji pozarządowych, organizował lub współorganizował wiele eventów i tworzył liczne projekty ( m.in. jest jednym z pomysłodawców i twórców projektu Lekcje Ekonomii dla Młodzieży). Były Prezes Stowarzyszenia KoLiber. Interesuje się myślą polityczną, prawną i ekonomiczną, historią i filozofią.

Mateusz Błaszczyk
Grassroots Leadership Academy

Studiował filologię polską oraz historię na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył specjalizację edytorsko-wydawniczą, obecnie pracuje jako redaktor językowy i korektor, zajmuje się głównie książkami o tematyce historycznej, konserwatywnej i wolnorynkowej. Redaktor naczelny portalu Obiektywizm.pl poświęconego filozofii Ayn Rand, współorganizator spotkań z przedstawicielami Ayn Rand Institute. Aktywny członek Stowarzyszenia KoLiber, w ramach którego współtworzył projekt historyczny Być Jak i był regionalnym koordynatorem projektu Lekcje Ekonomii dla Młodzieży w Warszawie. Działacz i referent w Klubach Austriackiej Szkoły Ekonomii. Uczestnik pierwszej edycji Projektu Arizona, w czasie którego odbywał staż w organizacji Compact for America. Miłośnik podróży, zwłaszcza po Grecji i Włoszech. Od czasu wizyty w Arizonie – fan Drugiej Poprawki do Konstytucji USA. Interesuje się historią idei i historią gospodarczą, filozofią i ekonomią.

Jacek Spendel
Grassroots Leadership Academy

Prezes Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości oraz twórca Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Wcześniej związany z wieloma innymi organizacjami – był koordynatorem na Polskę w Students for Liberty, Prezesem w Stowarzyszeniu KoLiber oraz pracownikiem Instytutu Globalizacji. Chociaż z wykształcenia jest socjologiem, to ukończył także specjalny program z ekonomii na Georgetown University w Waszyngtonie. W przeszłosci pracował w Stanach Zjednoczonych m.in. dla Goldwater Institute oraz Institute for Free Entreprise. Obecnie jest głównym koordynatorem „Projektu Arizona”, który wysyła studentów na staże oraz specjalny program do Phoenix w Arizonie.

dr Tomasz Słupik
Kurs Podstawowy Online

Doktor politologii, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się historią idei, ze szczególnym uwzględnieniem epoki nowożytnej oraz rosyjskiej myśli społeczno-politycznej XIX i XX wieku. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest przede wszystkim filozofia polityczna. Znawca historii, kultury i współczesnych stosunków narodowościowych na Górnym Śląsku. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych z tej dziedziny. Organizator ogólnopolskich konferencji naukowych koncentrujących się na problematyce współczesnych doktryn politycznych, w tym liberalizmu, a także na ideach: decentralizacji, samorządności i autonomii. Komentator życia politycznego w ogólnopolskich i regionalnych mediach m. in. Dzienniku Zachodnim, Gazecie Wyborczej, TVP, TVP Info, TVN 24, Polsat News, Radiu Katowice, Radiu TOK FM, PAP, miesięczniku „Śląsk” i wielu, wielu innych.

dr Marcin Chmielowski
Grassroots Leadership Academy, Kurs Podstawowy Online

Politolog, doktor filozofii, absolwent podyplomowych studiów z bankowości centralnej. Wiceprezes Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, wieloletni aktywista na rzecz wolności. Wiedzę teoretyczną pogłębiał podczas wizyty w Mises Institute w Alabamie, a praktyki uczył się od Lithuanian Free Market Institute, Grassroots Leadership Academy i Atlas Network. Autor publikacji naukowych na temat libertarianizmu, komentator, publicysta i scenarzysta.

Krzysztof Kupczok
Fakultet Finanse dla Zielonych

Przedsiębiorca, trener i mówca, menadżer i doradca finansowy. W branży finansowej od 2008 roku.  w 2009 roku przeprowadził się do Warszawy gdzie nie znając nikogo, od zera rozkręcił niemal 40 osoby zespół, awansując tym samym na Kierownika Okręgu w Warszawie. Przeprowadził setki rozmów rekrutacyjnych, przeszkolił dziesiątki doradców finansowych i menadżerów. Obecnie jego zadaniem jest rozwijać markę firmy na rynku w Polsce. Jego celem jest podnoszenie świadomości i inteligencji finansowej Polaków, tak by każdy był w przyszłości w stanie podejmować decyzje samemu, a doradca finansowy wystarczył jedynie jako wsparcie merytoryczne, coachingowe, techniczne, oraz związane z formalnościami. Jego dewizą jest prostota oraz jasność przekazu. Poza pracą jego hobby to muzyka, posiada własny zespół muzyczny, w którym pełni rolę dyrygenta. Jest wielkim fanem muzyki filmowej, lubi sport i podróże.

dr Jakub Bożydar Wiśniewski
Kurs Podstawowy Online

Współpracownik zarówno polskiego, jak i amerykańskiego Instytutu Ludwiga von Misesa. Publikował artykuły z zakresu ekonomii i filozofii w licznych recenzowanych periodykach akademickich, m.in. w “Independent Review”, “The Quarterly Journal of Austrian Economics”, “New Perspectives on Political Economy”, “Journal of Prices & Markets”, “Libertarian Papers” i „Reason Papers”. Studiował na University of Cambridge oraz King’s College, potem podjął pracę na Uniwersytecie Queen Mary w Londynie. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na teorii przedsiębiorczości, ekonomii instytucjonalnej, etyce biznesu i szerszych zależnościach między ekonomią a etyką.

Jacek Kubisz
Fakultet Ekonomia dla Zaawansowanych

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (ekonomia). Wieloletni współpracownik Instytu Misesa, obecnie pełniący funkcję Młodszego Ekonomisty. Autor wielu tekstów naukowych i publicystycznych. Pracuje także jako ekspert ds. gospodarki dla Warsaw Enterprise Institute. Interesuje się ekonomią praw własności i teorią kapitału.

Kamil Rybikowski
Fakultet Prawo dla Zielonych

Prawnik, Absolwnet Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie działacz sektora pozarządowego i rzecznik prasowy Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej. Działa także w Stowarzyszeniu Koliber, gdzie w przeszłości przełnił funkcję prezesa. Współpracuje z wieloma organizacjami wolnorynkowymi i konserwatywnymi. Do szczególnych jego zainteresowań należy filozofia polityki oraz proces tworzenia prawa. Prywatnie kibic piłkarski.

dr hab. Dariusz Juruś
Kurs Podstawowy Online

Wykładowca na Uniwesytecie Jagiellońskim w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (filozofia) i Politechniki Krakowskiej (architektura). Zajmuje się głównie filozofią polityki, w tym libertarianizmem, a także etyką i estetyką. Publikował m.in. w Principiach („Czy Robert Nozick był libertarianinem?”),  Diametrosie („The Neo-Aristotelian Defense of Rights, Or a Minimal State Approach„), Analizie i egzystencji („Wokół własności . Próba uporządkowania stanowisk w filozofii politycznej”)  i Ruchu filozoficznym(„Ekonomiczne i etyczne podstawy libertarianizmu”). Jest autorem książki „W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu”. W 2013 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego na Uniwersytecie Śląskim.

Mateusz Benedyk
Fakultet Ekonomia dla Zaawansowanych

Ekonomista i historyk; od 2014 r. prezes Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, autor artykułów naukowych i publicystycznych dotyczących polityki pieniężnej, bankowości, polityki fiskalnej; stypendysta Summer Mises Fellowship w Ludwig von Mises Institute w Alabamie, USA.