kontakt@akademialiderow.edu.pl 519793767

Regulamin


Regulamin Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów

Wiadomości ogólne

§1

Organizatorem głównym Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów (w skrócie: PAAL) jest Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości z siedzibą w Katowicach. Współorganizatorami PAAL są: Goldwater Institute z siedzibą w Phoenix (USA),  Scope Investments Limited z siedzibą w Port Louis (Mauritius) oraz Stowarzyszenie KoLiber z siedzibą w Warszawie.

§2

Celem kursów Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów jest:

1) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych młodych ludzi,
2) przekazywanie wiedzy potrzebnej osobom zaangażowanym w życie społeczne i polityczne,
3) wykształcenie charyzmatycznych liderów, gotowych do podjęcia nowych wyzwań,
4) zapoznanie z ideami wolnego rynku, ograniczonej roli rządu i odpowiedzialności za własny los.

§3

Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji, programu oraz przebiegu kursów.

Zasady organizacji

§4

Kursy Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów trwają jeden semestr, każdy kurs przeprowadzany jest zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie.

§5

Zajęcia odbywają się w trybie rzeczywistym (kurs Grassroots Leadership Academy oraz kurs Wystąpień Publicznych) oraz wirtualnym (kurs podstawowy on-line). Kursanci uczestniczący w trybie podstawowym on-line mają dostęp do wszystkich materiałów wykładowych (nagrań audio i video, prezentacji, lektur i innych pomocy naukowych) za pomocą specjalnej platformy edukacyjnej.

Przebieg rekrutacji

§6

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są drogą elektroniczną, poprzez stronę www.akademialiderow.edu.pl, w zakładce „Rekrutacja”. Uczestnicy informowani są o przyjęciu do Akademii w ciągu 4 dni roboczych od złożenia aplikacji. W razie braku informacji należy podjąć kontakt mailowo na kontakt@akademialiderow.edu.pl lub bezpośrednio z Dyrektorem Akademii.

§7

1. Szkolenia organizowane przez Polsko-Amerykańską Akademię Liderów:

a) Kurs podstawowy on-line: osoby decydujące się na uczestnictwo w naszym standardowym kursie będą śledzić zajęcia poprzez zapis video, umieszczony na platformie edukacyjnej. Zapis wizualny będzie do obejrzenia dla uczestników w dowolnym momencie, nie będą to transmisje „na żywo”

b) Kurs Wystąpień Publicznych: uczestnicy tego kursu będą uczestniczyć w weekendowej sesji (sobota-niedziela) w Krakowie

c) Kurs Grassroots Leadership Academy: uczestnicy tego kursu będą uczestniczyć w weekendowej sesji (sobota-niedziela) w Warszawie.

d) Dodatkowe kursy fakultatywne: zaawansowanego kursu ekonomii, ekonomii dla zielonych, finansów dla zielonych, prawa dla zielonych oraz przewodnik kampanii samorządowych. Kursy dostępne będą również w trybie on-line.

§8

1. Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
1) wypełnienie i wysłanie zgłoszenia online,
2) pozytywne przyjęcie zgłoszenia przez organizatora w formie wiadomości e-mail,
3) uiszczenie opłaty za kurs w wyznaczonym terminie.
Korzyści z kursów

§ 10

Wyłonieni na podstawie wyników egzaminów i znajomości języka angielskiego (wymagana komunikatywność) najlepsi absolwenci Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów zostaną nagrodzeni zgodnie z opisem na podstronie Korzyści.

§ 11

Niektóre nagrody (np. staże, konferencje międzynarodowe) przeznaczone są jedynie dla osób w wieku 18-27 lat. Jest to związane z wymaganiami ich organizatorów. Gdyby zwycięzcą został starszy lub młodszy uczestnik będziemy starać się zaproponować nagrodę zastępczą.

§ 12

Organizator nie ma wpływu na daty, w których odbywają się wydarzenia (staże, konferencje itp) oferowane w ramach nagród. W przypadku, gdy uczestnik nie jest w stanie wziąć udziału w danym wydarzeniu, organizator nie gwarantuje, że uda się znaleźć nagrodę zastępczą.

Zwrot kosztów

§ 13

Zwrócenie kosztów kursu w wysokości 100% wpłaty może mieć miejsce wyłącznie w momencie, w którym organizatorzy odwołają kurs. W przypadku niepojawienia się uczestnika na kursie, wpłacone pieniądze nie zostaną zwrócone.

§ 14

Każdy z kursów podstawowych może zostać odwołany do tygodnia poprzedzającego jego rozpoczęcie.

§ 15

Każdy z Uczestników może wycofać się z udziału w PAAL do 14 dni od planowanej daty rozpoczęcia kursu – w takim wypadku, zwrócone mu zostanie 80% kosztów.

Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.