kontakt@akademialiderow.edu.pl 513 013 070

Polska potrzebuje przywódców, liderów i mówców. Ludzi ambitnych i świadomych, gotowych poradzić sobie z problemami, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć.

Akademia jest adresowana nie tylko do osób z zacięciem politycznym, śledzących z zainteresowaniem wydarzenia w Polsce i na świecie. Chcemy przede wszystkim dotrzeć do osób, które zamierzają osiągnąć sukces w biznesie, nauce oraz piąć się po szczeblach własnej kariery. To takie osoby będą zmieniać przyszłość – powinni jednak wiedzieć, jak do swoich pomysłów i wizji przekonać innych.

Celem podstawowym szkoleń jest zapoznanie Uczestników z różnymi modelami autoprezentacji, przemawiania, sposobów gestykulacji, metod operowania głosem. Przybliżenie im świadomych i podświadomych płaszczyzn komunikacyjnych i marketingowych. Rozbudzamy świadomość w kreowaniu rzeczywistości i uczymy, jak tą rzeczywistość można tworzyć.

Szkolenia i warsztaty mają wymiar praktyczny, a dzięki bieżącej rejestracji postępów Uczestników, każdy Kursant, po zakończeniu szkolenia, będzie mógł samemu podnosić swoje umiejętności.

Waszym trenerem będzie spiker Reprezentacji Polski w piłce nożnej, wielokrotny laureat konkursów krasomówczych, trener wystąpień publicznych – Piotr Szefer.

Rekrutacja trwa! Zapisz się już teraz!

 

Program kursu:

Dzień I – Skuteczna komunikacja niewerbalna, czyli jak mówić całym sobą

 • Samoświadomość mówcy – czym jest i jak ją rozwijać?
 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej w naszym życiu
 • Kinezjetyka i proksemika – czym to się je?
 • Postawa, gestykulacja, mimika, kontakt wzrokowy… – co składa się na komunikację niewerbalną?
 • Spójność komunikacyjna
 • Podstawowe błędy w zakresie komunikacji niewerbalnej
 • Trema w komunikacji interpersonalnej, jej objawy i sposoby neutralizowania
 • Poznać siebie – diagnoza mocnych i słabych stron własnej komunikacji
 • Ogólne zasady stylizacji wyglądu zewnętrznego – dress code
 • Jak to robią fachowcy? – case study

Dzień II – Mój głos jako narzędzie pracy

 • Elementy parajęzyka i ich znaczenie – intonacja, modulacja, tempo, płynność
 • Wpływ komunikacji parajęzykowej na siłę przekazu i wywierane wrażenie
 • Praca głosem podczas ważnych wystąpień i w codziennej komunikacji
 • Przygotowanie do wystąpienia publicznego – znaczenie i metody
 • Jak dbać o swój aparat mowy i rozwijać swój potencjał głosowy?
 • Warsztaty z emisji głosu – co może mój głos? Ćwiczenia dykcji, wymowy i artykulacji
 • Jak to robią fachowcy? – case study

Dzień III – Wystąpienia

 • Prezentacje uczestników
 • Przygotowanie krótkiej prezentacji na zadany temat z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas pierwszego dnia szkolenia
 • Wideoanaliza
 • Feedback

Dzień IV – Sztuka autoprezentacji, czyli jak zrobić dobre wrażenie

 • Co wpływa na ocenę mojej osoby? Definicje i podstawy autoprezentacji
 • Autoprezentacja jako determinanta codziennych zachowań. Autoprezentacyjna samoświadomość
 • Okoliczności i kontekst społeczny autoprezentacji. Świadome budowanie swojego wizerunku społecznego
 • Sposoby wywierania wpływu na innych. Techniki i strategie autoprezentacyjne.
 • Motywy autoprezentacyjne
 • Troski i problemy autoprezentacyjne. Autoprezentacja a oszustwo
 • Konsekwentne i komplementarne podejście do budowania wizerunku
 • Bariery komunikacyjne w codziennych interakcjach między ludźmi
 • Wykorzystanie i świadome stosowanie mediów społecznościowych w autoprezentacji
 • Najczęstsze błędy i sposoby ich eliminowania

 

Metody szkoleniowe:
– wykłady
– dyskusje moderowane przez trenera
– studium przypadku (materiały multimedialne)
– ćwiczenia: praca indywidualna, w parach i grupach
– wideoanaliza
– zadania do wykonania poza programem kursu

 

Szczegóły oferty i cena:

 1. Cena udziału w akademii wynosi 449 zł brutto. Kwota zawiera: udział w dwóch dwudniowych zjazdach szkoleniowych, przerwy kawowe i materiały szkoleniowe.
 2. Dodatkowo, w cenie 100 zł brutto, można otrzymać spersonalizowany raport osobisty, zawierający obszerną i kompleksową analizę uczestnika okiem trenera. Dokument wykaże mocne i słabe strony Mówcy oraz będzie zawierał szczegółowe rekomendacje dotyczące samodzielnej pracy już po szkoleniu. Raport ten będzie dostarczony w ciągu miesiąca od ostatniego zjazdu.
  W celu zapewnienia maksymalnej jakości kursu, liczba osób w nim uczestniczących jest ograniczona.

 

Miejsce szkoleń:

Kraków – sala konferencyjna w centrum miasta – hotelu Columbus***

Daty spotkań:

Pierwszy zjazd: 8-9 kwietnia
Drugi zjazd: 22-23 kwietnia

Harmonogram:

Zjazd I:

Sobota:     12:00-18:30
Niedziela: 10:00-16:00

Zjazd II:

Sobota:      12:00 – 18:30
Niedziela:  10:00 – 16:00

 

 

Dokładny harmonogram będzie podany Uczestnikom drogą mailową.

 

Rekrutacja trwa! Zapisz się już teraz!

 

Egzamin:

Egzamin zostanie przeprowadzony w czasie ostatniego dnia szkolenia i swoją tematyką obejmie tematy poruszane podczas wszystkich zajęć kursu. Zaliczenie zostanie przeprowadzone w formie pisemnej, składającej się z trzech części – pytań zamkniętych, otwartych i jednego zadania pisemnego dotyczącego przemawiania. Aktywność podczas kursu będzie premiowana dodatkowymi punktami, doliczanymi do ostatecznego wyniku Egzaminu.