kontakt@akademialiderow.edu.pl 519793767

Kurs Wystąpień Publicznych

 

Polska potrzebuje przywódców, liderów i mówców. Ludzi ambitnych i świadomych, gotowych poradzić sobie z problemami, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć.

 

Akademia jest adresowana nie tylko do osób z zacięciem politycznym, śledzących z zainteresowaniem wydarzenia w Polsce i na świecie. Chcemy przede wszystkim dotrzeć do osób, które zamierzają osiągnąć sukces w biznesie, nauce oraz piąć się po szczeblach własnej kariery. To takie osoby będą zmieniać przyszłość – powinni jednak wiedzieć, jak do swoich pomysłów i wizji przekonać innych.

Celem podstawowym szkolenia jest zapoznanie Uczestników z różnymi modelami autoprezentacji, przemawiania, sposobów gestykulacji, metod operowania głosem. Przybliżenie im świadomych i podświadomych płaszczyzn komunikacyjnych i marketingowych. Rozbudzamy świadomość w kreowaniu rzeczywistości i uczymy, jak tą rzeczywistość można tworzyć.

Szkolenia i warsztaty mają wymiar praktyczny, a dzięki bieżącej rejestracji postępów Uczestników, każdy Kursant, po zakończeniu szkolenia, będzie mógł samemu podnosić swoje umiejętności.

Waszym trenerem będzie dziennikarz radiowy i telewizyjny, wykładowca akademicki, trener wystąpień publicznych, wystąpień medialnych oraz doradca ds. komunikacji – Piotr Maślak.

 

Rekrutacja trwa! Zapisz się już teraz!

 

 

Program kursu:

 

Dzień I – Skuteczna komunikacja niewerbalna, czyli jak mówić całym sobą

 • Samoświadomość mówcy – czym jest i jak ją rozwijać?

 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej w naszym życiu

 • W jaki sposób kierować rozmową

 • Postawa, gestykulacja, mimika, kontakt wzrokowy… – co składa się na komunikację niewerbalną?

 • Spójność komunikacyjna

 • Błędy w zakresie komunikacji niewerbalnej

 • Trema w komunikacji interpersonalnej – jej objawy i sposoby neutralizowania

 • Poznać siebie – diagnoza mocnych i słabych stron własnej komunikacji

 • Ogólne zasady stylizacji wyglądu zewnętrznego – dress code

 • Jak to robią fachowcy? – case study

Dzień II – Mój głos jako narzędzie pracy

 • Elementy parajęzyka i ich znaczenie – intonacja, modulacja, tempo, płynność

 • Wpływ komunikacji parajęzykowej na siłę przekazu i wywierane wrażenie

 • Praca głosem podczas ważnych wystąpień i w codziennej komunikacji

 • Przygotowanie do wystąpienia publicznego – znaczenie i metody

 • Jak dbać o swój aparat mowy i rozwijać swój potencjał głosowy?

 • Warsztaty z emisji głosu – co może mój głos? Ćwiczenia dykcji, wymowy i artykulacji

 • Jak to robią fachowcy? – case study

Dzień III – Wystąpienia

 • Prezentacje uczestników

 • Przygotowanie krótkiej prezentacji na zadany temat z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas pierwszego dnia szkolenia

 • Wideoanaliza

 • Feedback

Dzień IV – Sztuka autoprezentacji, czyli jak zrobić dobre wrażenie

 • Co wpływa na ocenę mojej osoby? Definicje i podstawy autoprezentacji

 • Autoprezentacja jako determinanta codziennych zachowań. Autoprezentacyjna samoświadomość

 • Okoliczności i kontekst społeczny autoprezentacji. Świadome budowanie swojego wizerunku społecznego

 • Sposoby wywierania wpływu na innych. Techniki i strategie autoprezentacyjne.

 • Motywy autoprezentacyjne

 • Troski i problemy autoprezentacyjne. Autoprezentacja a oszustwo

 • Konsekwentne i komplementarne podejście do budowania wizerunku

 • Bariery komunikacyjne w codziennych interakcjach między ludźmi

 • Wykorzystanie i świadome stosowanie mediów społecznościowych w autoprezentacji

 • Najczęstsze błędy i sposoby ich eliminowania

 

 

Metody szkoleniowe:

– wykłady
– dyskusje moderowane przez trenera
– studium przypadku (materiały multimedialne)
– ćwiczenia: praca indywidualna, w parach i grupach
– wideoanaliza
– zadania do wykonania poza programem kursu

 

Szczegóły oferty i cena:

Cena udziału w akademii wynosi 590 zł brutto. Kwota zawiera: udział w dwóch dwudniowych zjazdach szkoleniowych, przerwy kawowe i materiały szkoleniowe.

Miejsce szkoleń:

Kraków – sala konferencyjna w centrum miasta – hotel Columbus***

Daty spotkań:

Pierwszy zjazd: 18-19 listopada
Drugi zjazd: 2-3 grudnia

Harmonogram:

Zjazd I:

Sobota:     12:00-18:30
Niedziela: 10:00-16:00

Zjazd II:

Sobota:      12:00 – 18:30
Niedziela:  10:00 – 16:00
Dokładny harmonogram będzie podany Uczestnikom drogą mailową.

 

Egzamin:

Egzamin zostanie przeprowadzony w czasie ostatniego dnia szkolenia i swoją tematyką obejmie tematy poruszane podczas wszystkich zajęć kursu. Zaliczenie zostanie przeprowadzone w formie pisemnej, składającej się z dwóch części – pytań zamkniętych oraz otwartych. Aktywność podczas kursu będzie premiowana dodatkowymi punktami, doliczanymi do ostatecznego wyniku Egzaminu.