kontakt@akademialiderow.edu.pl 519793767

Cykl wykładów Prawo dla Zielonych porusza podstawowe zagadnienia z zakresu prawa przydatne w codziennym życiu. Swoim zakresem obejmuje prawo cywilne, karne i administracyjne. Skupia się głównie na umowach powszechnie zawieranych (np. sprzedaży, przewozu itp.) Oprócz tego porusza kwestie prawa spadkowego, zagadnień dotyczących postępowania przed urzędem czy w sprawach o wykroczenia. Prowadzącym zajęć jest Kamil Rybikowski.

Wykład nr 1

Wprowadzenie : Jaki cel przyświeca tym wykładom? Po co nam prawo? Kiedy szukać rozwiązania w Internecie, a kiedy u prawnika? Bezpłatne instytucje pomocy prawnej (Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Konsumenta, bezpłatne poradnie prawne).

Zarys prawa karnego: Jeśli jesteśmy ofiarami przestępstwa (np. napaści, kradzieży) co możemy: prawo składania wniosków dowodowych, zaskarżania decyzji o umorzeniu, żądanie naprawienia szkody, powództwo adhezyjne itp..

 • co może policja, a co może ochroniarz
 • mandaty drogowe
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • jak nie dać się oszukać ubezpieczycielom

 

Wykład nr 2

Prawo konsumenckie:

 1. Dlaczego wszyscy jesteśmy konsumentami, jakie nam prawa z tego tytułu przysługują itp.
 2. Instytucje ochrony konsumentów:
 • sprzedaż konsumencka – czyli kupujemy coś w sklepie i co z tego dla nas wynika
 • niedozwolone klauzule umowne- kiedy nie musimy zastosować się do umowy
 • odpowiedzialność za produkt niebezpieczny- co to jest i kiedy za szkody wyrządzone przez taki produkt należy nam się odszkodowanie.
 • umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa –czyli co warto wiedzieć o zakupach przez internet i umowach podpisanych na ulicy

 

Wykład nr 3

Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego:

 •          Pełnomocnictwo: jak sporządzić, kiedy potrzebne, kiedy możemy , a kiedy musimy dokonywać czynności osobiście.
 •         Spadek- kiedy i co dziedziczymy, jak sporządzić prawidłowo testament, kiedy zapłacimy od tego podatek itp.
 •          Zobowiązania: kiedy trzeba płacić i jak odzyskać swoją należność od nieuczciwych dłużników.
 •          Delikt: czyli czyn zabroniony prawa cywilnego i kiedy przysługuje nam z tego tytułu odszkodowanie.

 

Wykład nr 4

Prawo administracyjne

 • Dlaczego każdy z nas ma do czynienia z prawem administracyjnym.
 • Jak się zachowywać w urzędzie, jakie prawa nam przysługują?
 • Kiedy możemy się czegoś domagać, jak zwiększyć szansę załatwienia pozytywnie sprawy, jak się odwołać, co zrobić kiedy urząd nie chce się zająć naszą sprawą.
 • Kiedy powinniśmy iść do sądu, a kiedy do urzędu?

 

Wykład nr 5
Wybrane umowy, których znajomość może nam się przydać:

 •          Umowa sprzedaży
 •          Umowa najmu, czyli co warto wiedzieć podpisując umowę najmu lokalu
 •          Umowa spedycja, czyli co powinniśmy wiedzieć nadając paczkę kurierem lub ją odbierając
 •          Umowa przewozu, co możemy zrobić jak spóźni się pociąg, autobus albo w ogóle nie przyjechał.
 •          Można dodać jakąś umowę na prośbę słuchaczy