kontakt@akademialiderow.edu.pl 519793767
Mona Lisa

Ekonomia dla Zaawansowanych







Kurs Ekonomii dla Zaawansowanych ma charakter fakultatywny, dostępny jedynie w formule on-line.

Kurs będzie poświęcony analizie wydarzeń niedawnego kryzysu finansowego i kryzysu w strefie euro. Na czterech pierwszych wykładach przedstawimy narzędzia niezbędne do takiej analizy. Najpierw rozwinięta zostanie analiza cyklu koniunkturalnego, następnie omówione zostaną podstawowe instrumenty używane na współczesnych rynkach kapitałowych. Kolejne dwa wykłady będą dotyczyć współczesnych uwarunkowań instytucjonalnych w sferze bankowości. Zwieńczeniem kursu będzie historyczna analiza wydarzeń z lat 2001-2012 w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro.

1. Teoria cyklu koniunkturalnego

 •  koordynująca rola stopy procentowej
 •  wpływ wzrostu oszczędności na strukturę produkcji
 •  wpływ ekspansji kredytowej na strukturę produkcji
 •  boom inwestycyjny i jego koniec
 •  błędne inwestycje, kryzys i depresja
 •  sektor dóbr konsumpcyjnych a sektor dóbr inwestycyjnych
 •  dlaczego przedsiębiorcy się nie uczą?

 

2. Współczesna bankowość: banki centralne

 • podstawowe instrumenty polityki pieniężnej
 • krzywa dochodowości
 • stopy procentowe
 • rezerwy obowiązkowe
 • operacje otwartego rynku
 • polityka zabezpieczeń
 • uproszczony bilans banku centralnego
 • anglosaski a europejski model bankowości centralnej

 

3. Współczesna bankowość: banki komercyjne

 • zjawisko pokusy nadużycia
 • systemy ubezpieczeń depozytów
 • instytucje zbyt duże, by upaść
 • pożyczkodawca ostatniej instancji
 • regulacje kapitałowe
 • oligopol agencji ratingowych
 • banki europejskie a amerykańskie: źródła finansowania

 

4. Droga do kryzysu finansowego w USA  i jego przebieg

 • reakcja Rezerwy Federalnej na bańkę internetową
 • ekspansja kredytowa i boom na rynku nieruchomości: MBS, regulacje federalne
 • złudzenie zwiększonego majątku: boom konsumpcyjny
 • rosnąca inflacja i podwyżki stóp procentowych
 • kłopoty kredytobiorców subprime
 • kryzys finansowy i reakcja Rezerwy Federalnej
 • luzowanie ilościowe i nadmierne rezerwy

 

5. Kryzys w strefie euro