kontakt@akademialiderow.edu.pl 519793767
Comment are off

Kamil Rybikowski

Prawnik, Absolwnet Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie działacz sektora pozarządowego i rzecznik prasowy Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej. Działa także w Stowarzyszeniu Koliber, gdzie w przeszłości przełnił funkcję prezesa. Współpracuje z wieloma organizacjami wolnorynkowymi i konserwatywnymi. Do szczególnych jego zainteresowań należy filozofia polityki oraz proces tworzenia prawa. Prywatnie kibic piłkarski.

O Authorze