kontakt@akademialiderow.edu.pl 519793767
Comment are off

dr hab. Dariusz Juruś

Wykładowca na Uniwesytecie Jagiellońskim w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (filozofia) i Politechniki Krakowskiej (architektura). Zajmuje się głównie filozofią polityki, w tym libertarianizmem, a także etyką i estetyką. Publikował m.in. w Principiach („Czy Robert Nozick był libertarianinem?”),  Diametrosie („The Neo-Aristotelian Defense of Rights, Or a Minimal State Approach„), Analizie i egzystencji („Wokół własności . Próba uporządkowania stanowisk w filozofii politycznej”)  i Ruchu filozoficznym(„Ekonomiczne i etyczne podstawy libertarianizmu”). Jest autorem książki „W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu”. W 2013 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego na Uniwersytecie Śląskim.

O Authorze